Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně.
Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy.

Formuláře živnostenského úřadu

Úvodní strana   Formuláře živnostenského úřadu

72 formulářů seřazených podle názvu, čísla formuláře, data, názvu souboru

1 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
 dupl_fo.ffw 7 KB13.9.2001
 dupl_fo.pdf 13 KB29.8.2001
2 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
 dupl_po.ffw 7 KB13.9.2001
 dupl_po.pdf 17 KB29.8.2001
3 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
 dupl_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
 dupl_zfo.pdf 17 KB29.8.2001
4 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
 dupl_zpo.ffw 7 KB13.9.2001
 dupl_zpo.pdf 17 KB29.8.2001
5 Ohlašení živnosti volné FO  
 hlasFO.ffw 68 KB1.11.2004
6 Ohlašení živnosti volné PO  
 hlasPO.ffw 64 KB23.9.2003
7 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
 hlasziv.ffw 67 KB27.10.2004
 hlasziv.pdf 203 KB17.12.2004
8 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
 koncese_fo.ffw 48 KB
 koncese_fo.pdf 55 KB
9 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
 koncese_po.ffw 51 KB
 koncese_po.pdf 55 KB
10 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
 koncese_zfo.ffw 63 KB
 koncese_zfo.pdf 63 KB
11 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
 ohlaseni_fo.ffw 51 KB
 ohlaseni_fo.pdf 55 KB
12 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
 ohlaseni_po.ffw 52 KB11.11.2004
 ohlaseni_po.pdf 198 KB17.12.2004
13 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
 ohlaseni_zpo.ffw 62 KB
 ohlaseni_zpo.pdf 62 KB
14 Ohlašení živnosti volné FO  
 ohlasFO.pdf 202 KB17.12.2004
15 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
 osv_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
 osv_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
16 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
 osv_zpo.ffw 8 KB13.9.2001
 osv_zpo.pdf 7 KB29.8.2001
17 Žádost o vydání osvědčení  
 osvedceni.ffw 12 KB
 osvedceni.pdf 22 KB
18 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
 pokracovani_fo.ffw 7 KB
 pokracovani_fo.pdf 19 KB
19 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
 pokracovani_po.ffw 19 KB11.11.2004
 pokracovani_po.pdf 82 KB17.12.2004
20 Oznámení o přerušení provozování živnosti  
 preruseni.ffw 7 KB8.10.2003
21 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
 preruseni_fo.ffw 9 KB4.11.2004
 preruseni_fo.pdf 84 KB17.12.2004
22 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
 preruseni_po.ffw 8 KB
 preruseni_po.pdf 21 KB
23 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
 prohl.ffw 10 KB13.9.2001
 prohl.pdf 26 KB29.8.2001
24 Prohlášení odpovědného zástupce  
 prohlaseni.ffw 8 KB
 prohlaseni.pdf 22 KB
25 Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno  
 provoz.ffw 7 KB8.10.2003
26 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
 vraceni_zl.ffw 10 KB
 vraceni_zl.pdf 22 KB
27 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku  
 vypisZR.ffw 8 KB8.10.2003
28 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
 zahajeni_fo.ffw 10 KB
 zahajeni_fo.pdf 14 KB
29 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
 zahajeni_po.ffw 10 KB
 zahajeni_po.pdf 14 KB
30 Prohlášení odpovědného zástupce FO  
 zastupFO.ffw 8 KB8.10.2003
31 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
 zastupPO.ffw 9 KB8.10.2003
 zastupPO.pdf 72 KB17.12.2004
32 Oznámení o zahájení/o ukončení provozování živnosti v provozovně  
 zivnost.ffw 8 KB8.10.2003
33 Oznámení změn - PO  
 zmen_po.ffw 23 KB13.9.2001
 zmen_po.pdf 27 KB29.8.2001
34 Oznámení změn - ZFO  
 zmen_zfo.ffw 27 KB13.9.2001
 zmen_zfo.pdf 30 KB29.8.2001
35 Oznámení změn - ZPO  
 zmen_zpo.ffw 25 KB13.9.2001
 zmen_zpo.pdf 29 KB29.8.2001
36 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
 zmena_udaju_fo.ffw 19 KB4.11.2004
 zmena_udaju_fo.pdf 74 KB17.12.2004
37 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
 zrus_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
 zrus_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
38 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZPO  
 zrus_zpo.ffw 9 KB13.9.2001
 zrus_zpo.pdf 22 KB29.8.2001
39 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
 zruseni_fo.ffw 6 KB
 zruseni_fo.pdf 29 KB
40 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
 zruseni_po.ffw 6 KB
 zruseni_po.pdf 21 KB2000-2001 © Magicware s.r.o., poslední aktualizace 11.9.2008 19:06:30