Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně.
Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy.

Formuláře živnostenského úřadu

Úvodní strana   Formuláře živnostenského úřadu

72 formulářů seřazených podle názvu, čísla, data, názvu souboru

1 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
 koncese_po.pdf 55 KB
2 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
 dupl_zpo.pdf 17 KB29.8.2001
3 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
 dupl_zfo.pdf 17 KB29.8.2001
4 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
 zahajeni_po.pdf 14 KB
5 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
 dupl_fo.pdf 13 KB29.8.2001
6 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
 zmena_udaju_fo.pdf 74 KB17.12.2004
7 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
 preruseni_fo.pdf 84 KB17.12.2004
8 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
 osv_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
9 Prohlášení odpovědného zástupce  
 prohlaseni.pdf 22 KB
10 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
 dupl_po.pdf 17 KB29.8.2001
11 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
 zastupPO.pdf 72 KB17.12.2004
12 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
 koncese_fo.pdf 55 KB
13 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
 preruseni_po.pdf 21 KB
14 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
 zruseni_po.pdf 21 KB
15 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
 vraceni_zl.pdf 22 KB
16 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
 zahajeni_fo.pdf 14 KB
17 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
 zruseni_fo.pdf 29 KB
18 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
 koncese_zfo.pdf 63 KB
19 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
 hlasziv.pdf 203 KB17.12.2004
20 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
 ohlaseni_zpo.pdf 62 KB
21 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
 ohlaseni_fo.pdf 55 KB
22 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
 pokracovani_po.pdf 82 KB17.12.2004
23 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
 prohl.pdf 26 KB29.8.2001
24 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
 ohlaseni_po.pdf 198 KB17.12.2004
25 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
 pokracovani_fo.pdf 19 KB
26 Žádost o vydání osvědčení  
 osvedceni.pdf 22 KB
27 Ohlašení živnosti volné FO  
 ohlasFO.pdf 202 KB17.12.2004
28 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
 osv_zpo.pdf 7 KB29.8.2001
29 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZPO  
 zrus_zpo.pdf 22 KB29.8.2001
30 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
 zrus_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
31 Oznámení změn - ZPO  
 zmen_zpo.pdf 29 KB29.8.2001
32 Oznámení změn - ZFO  
 zmen_zfo.pdf 30 KB29.8.2001
33 Oznámení změn - PO  
 zmen_po.pdf 27 KB29.8.2001
34 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
 zruseni_po.ffw 6 KB
35 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
 zruseni_fo.ffw 6 KB
36 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
 pokracovani_fo.ffw 7 KB
37 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
 preruseni_po.ffw 8 KB
38 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
 pokracovani_po.ffw 19 KB11.11.2004
39 Žádost o vydání osvědčení  
 osvedceni.ffw 12 KB
40 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
 ohlaseni_zpo.ffw 62 KB
41 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
 koncese_fo.ffw 48 KB
42 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
 preruseni_fo.ffw 9 KB4.11.2004
43 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
 koncese_zfo.ffw 63 KB
44 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
 ohlaseni_po.ffw 52 KB11.11.2004
45 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
 ohlaseni_fo.ffw 51 KB
46 Prohlášení odpovědného zástupce  
 prohlaseni.ffw 8 KB
47 Oznámení změn - ZFO  
 zmen_zfo.ffw 27 KB13.9.2001
48 Prohlášení odpovědného zástupce FO  
 zastupFO.ffw 8 KB8.10.2003
49 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
 zastupPO.ffw 9 KB8.10.2003
50 Oznámení o zahájení/o ukončení provozování živnosti v provozovně  
 zivnost.ffw 8 KB8.10.2003
51 Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno  
 provoz.ffw 7 KB8.10.2003
52 Oznámení o přerušení provozování živnosti  
 preruseni.ffw 7 KB8.10.2003
53 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku  
 vypisZR.ffw 8 KB8.10.2003
54 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
 hlasziv.ffw 67 KB27.10.2004
55 Ohlašení živnosti volné PO  
 hlasPO.ffw 64 KB23.9.2003
56 Ohlašení živnosti volné FO  
 hlasFO.ffw 68 KB1.11.2004
57 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZPO  
 zrus_zpo.ffw 9 KB13.9.2001
58 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
 koncese_po.ffw 51 KB
59 Oznámení změn - ZPO  
 zmen_zpo.ffw 25 KB13.9.2001
60 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
 zmena_udaju_fo.ffw 19 KB4.11.2004
61 Oznámení změn - PO  
 zmen_po.ffw 23 KB13.9.2001
62 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
 prohl.ffw 10 KB13.9.2001
63 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
 osv_zpo.ffw 8 KB13.9.2001
64 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
 osv_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
65 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
 dupl_zpo.ffw 7 KB13.9.2001
66 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
 dupl_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
67 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
 dupl_po.ffw 7 KB13.9.2001
68 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
 dupl_fo.ffw 7 KB13.9.2001
69 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
 vraceni_zl.ffw 10 KB
70 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
 zahajeni_fo.ffw 10 KB
71 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
 zahajeni_po.ffw 10 KB
72 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
 zrus_zfo.ffw 7 KB13.9.20012000-2001 © Magicware s.r.o., poslední aktualizace 11.9.2008 19:06:30