Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně.
Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy.

Formuláře městského úřadu

Úvodní strana   Formuláře městského úřadu

114 formulářů seřazených podle názvu, čísla formuláře, data, názvu souboru

1 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
 prisedi.pdf 22 KB29.8.2001
 prisedi.ffw 4 KB24.7.2001
2 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
 kolaud.pdf 23 KB26.3.2001
 kolaud.ffw 8 KB26.3.2001
3 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
 uzem_roz.pdf 22 KB26.3.2001
 uzem_roz.ffw 7 KB26.3.2001
4 Objednávka inzerce  
 inzerce.pdf 12 KB26.3.2001
 inzerce.ffw 15 KB26.3.2001
5 Ohlášení drobné stavby  
 drobstav.pdf 21 KB26.3.2001
 drobstav.ffw 7 KB26.3.2001
6 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
 ohl_irp.pdf 23 KB26.3.2001
 ohl_irp.ffw 7 KB26.3.2001
7 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
 popl_vp.pdf 31 KB26.3.2001
 popl_vp.ffw 23 KB26.3.2001
8 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 ohl_pcshr.pdf 35 KB29.8.2001
 ohl_pcshr.ffw 9 KB24.7.2001
9 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
 ohl_stav.pdf 22 KB26.3.2001
 ohl_stav.ffw 8 KB26.3.2001
10 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
 pr_najmu.pdf 40 KB26.3.2001
 pr_najmu.ffw 26 KB26.3.2001
11 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
 ozn_znec.pdf 35 KB26.3.2001
 ozn_znec.ffw 14 KB26.3.2001
12 Podnájemní smlouva  
 podnajem.pdf 14 KB29.8.2001
 podnajem.ffw 9 KB24.7.2001
13 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
 do_dite.pdf 14 KB29.8.2001
 do_dite.ffw 4 KB24.7.2001
14 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
 nav_dite.pdf 25 KB26.3.2001
 nav_dite.ffw 12 KB26.3.2001
15 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
 najemne.pdf 16 KB26.3.2001
 najemne.ffw 8 KB26.3.2001
16 Povolení pálení ohně  
 ohen.pdf 40 KB29.8.2001
 ohen.ffw 14 KB24.7.2001
17 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
 prihl_d.pdf 17 KB29.8.2001
 prihl_d.ffw 7 KB24.7.2001
18 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
 popl_uk.pdf 13 KB26.3.2001
 popl_uk.ffw 7 KB26.3.2001
19 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
 popl_rek.pdf 19 KB26.3.2001
 popl_rek.ffw 7 KB26.3.2001
20 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
 popl_pes.pdf 28 KB26.3.2001
 popl_pes.ffw 17 KB26.3.2001
21 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
 popl_vst.pdf 30 KB26.3.2001
 popl_vst.ffw 44 KB26.3.2001
22 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzm.pdf 39 KB29.8.2001
 rolnikzm.ffw 9 KB24.7.2001
23 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzr.pdf 35 KB29.8.2001
 rolnikzr.ffw 7 KB24.7.2001
24 Žádost dohody o výměně bytu  
 vymena.pdf 32 KB29.8.2001
 vymena.ffw 40 KB24.7.2001
25 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
 g_parkov.pdf 31 KB29.8.2001
 g_parkov.ffw 8 KB24.7.2001
26 Žádost o nájem bytu  
 najem.pdf 21 KB29.8.2001
 najem.ffw 9 KB24.7.2001
27 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
 byt.pdf 25 KB29.8.2001
 byt.ffw 8 KB24.7.2001
28 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
 z_o_osv.pdf 30 KB29.8.2001
 z_o_osv.ffw 17 KB24.7.2001
29 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
 finpris.pdf 29 KB29.8.2001
 finpris.ffw 11 KB24.7.2001
30 Žádost o poskytnutí informací  
 inform.pdf 20 KB26.3.2001
 inform.ffw 12 KB26.3.2001
31 Žádost o povolení k napojení komunikace  
 a_kom.pdf 29 KB29.8.2001
 a_kom.ffw 9 KB24.7.2001
32 Žádost o povolení k odstranění stavby  
 odstrstv.pdf 23 KB26.3.2001
 odstrstv.ffw 8 KB26.3.2001
33 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
 e_kom.pdf 35 KB29.8.2001
 e_kom.ffw 12 KB24.7.2001
34 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
 vjezd.pdf 23 KB26.3.2001
 vjezd.ffw 4 KB26.3.2001
35 Žádost o povolení kácení dřevin  
 kaceni.pdf 38 KB26.3.2001
 kaceni.ffw 12 KB26.3.2001
36 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
 b_kom.pdf 29 KB29.8.2001
 b_kom.ffw 9 KB24.7.2001
37 Žádost o povolení terénních úprav  
 terenupr.pdf 22 KB26.3.2001
 terenupr.ffw 10 KB26.3.2001
38 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
 c_kom.pdf 30 KB29.8.2001
 c_kom.ffw 9 KB24.7.2001
39 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
 vykop.pdf 26 KB26.3.2001
 vykop.ffw 11 KB26.3.2001
40 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
 zmenastv.pdf 22 KB26.3.2001
 zmenastv.ffw 8 KB26.3.2001
41 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
 rekl-a.pdf 29 KB29.8.2001
 rekl-a.ffw 9 KB24.7.2001
42 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
 stanky.pdf 24 KB26.3.2001
 stanky.ffw 8 KB26.3.2001
43 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
 poutace.pdf 22 KB26.3.2001
 poutace.ffw 6 KB26.3.2001
44 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
 stav_mat.pdf 24 KB26.3.2001
 stav_mat.ffw 9 KB26.3.2001
45 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
 parkovin.pdf 23 KB26.3.2001
 parkovin.ffw 6 KB26.3.2001
46 Žádost o pronájem obecního bytu  
 pronajem.pdf 42 KB26.3.2001
 pronajem.ffw 15 KB26.3.2001
47 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. režimem  
 krivdy.pdf 28 KB29.8.2001
 krivdy.ffw 8 KB24.7.2001
48 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
 vymenbyt.pdf 30 KB26.3.2001
 vymenbyt.ffw 25 KB26.3.2001
49 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
 a_puda.pdf 36 KB29.8.2001
 a_puda.ffw 14 KB24.7.2001
50 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
 d_akce.pdf 33 KB29.8.2001
 d_akce.ffw 10 KB24.7.2001
51 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky  
 f_smeti.pdf 33 KB29.8.2001
 f_smeti.ffw 10 KB24.7.2001
52 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
 a_umist.pdf 34 KB29.8.2001
 a_umist.ffw 10 KB24.7.2001
53 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
 preplat.pdf 32 KB29.8.2001
 preplat.ffw 12 KB24.7.2001
54 Žádost o vydání koncesní listiny  
 koncese.pdf 17 KB26.3.2001
 koncese.ffw 10 KB26.3.2001
55 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
 v_zelene.pdf 19 KB29.8.2001
 v_zelene.ffw 8 KB24.7.2001
56 Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění nádob na tuhý domovní odpad na komunikaci  
 komodpad.pdf 25 KB29.8.2001
 komodpad.ffw 7 KB24.7.2001
57 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
 b_rolnik.pdf 39 KB29.8.2001
 b_rolnik.ffw 8 KB24.7.20012000-2001 © Magicware s.r.o., poslední aktualizace 11.9.2008 20:06:30