Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně.
Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy.

Formuláře živnostenského úřadu

Úvodní strana   Formuláře živnostenského úřadu

72 formulářů seřazených podle názvu, čísla formuláře, data, názvu souboru

1 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
 zmena_udaju_fo.pdf 74 KB17.12.2004
2 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
 zastupPO.pdf 72 KB17.12.2004
3 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
 pokracovani_po.pdf 82 KB17.12.2004
4 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
 ohlaseni_po.pdf 198 KB17.12.2004
5 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
 preruseni_fo.pdf 84 KB17.12.2004
6 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
 hlasziv.pdf 203 KB17.12.2004
7 Ohlašení živnosti volné FO  
 ohlasFO.pdf 202 KB17.12.2004
8 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
 ohlaseni_po.ffw 52 KB11.11.2004
9 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
 pokracovani_po.ffw 19 KB11.11.2004
10 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
 zmena_udaju_fo.ffw 19 KB4.11.2004
11 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
 preruseni_fo.ffw 9 KB4.11.2004
12 Ohlašení živnosti volné FO  
 hlasFO.ffw 68 KB1.11.2004
13 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
 hlasziv.ffw 67 KB27.10.2004
14 Prohlášení odpovědného zástupce FO  
 zastupFO.ffw 8 KB8.10.2003
15 Oznámení o zahájení/o ukončení provozování živnosti v provozovně  
 zivnost.ffw 8 KB8.10.2003
16 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
 zastupPO.ffw 9 KB8.10.2003
17 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku  
 vypisZR.ffw 8 KB8.10.2003
18 Oznámení o přerušení provozování živnosti  
 preruseni.ffw 7 KB8.10.2003
19 Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno  
 provoz.ffw 7 KB8.10.2003
20 Ohlašení živnosti volné PO  
 hlasPO.ffw 64 KB23.9.2003
21 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZPO  
 zrus_zpo.ffw 9 KB13.9.2001
22 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
 dupl_po.ffw 7 KB13.9.2001
23 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
 dupl_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
24 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
 dupl_zpo.ffw 7 KB13.9.2001
25 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
 osv_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
26 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
 osv_zpo.ffw 8 KB13.9.2001
27 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
 prohl.ffw 10 KB13.9.2001
28 Oznámení změn - PO  
 zmen_po.ffw 23 KB13.9.2001
29 Oznámení změn - ZFO  
 zmen_zfo.ffw 27 KB13.9.2001
30 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
 zrus_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
31 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
 dupl_fo.ffw 7 KB13.9.2001
32 Oznámení změn - ZPO  
 zmen_zpo.ffw 25 KB13.9.2001
33 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZPO  
 zrus_zpo.pdf 22 KB29.8.2001
34 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
 zrus_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
35 Oznámení změn - ZPO  
 zmen_zpo.pdf 29 KB29.8.2001
36 Oznámení změn - ZFO  
 zmen_zfo.pdf 30 KB29.8.2001
37 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
 osv_zpo.pdf 7 KB29.8.2001
38 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
 prohl.pdf 26 KB29.8.2001
39 Oznámení změn - PO  
 zmen_po.pdf 27 KB29.8.2001
40 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
 osv_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
41 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
 dupl_zpo.pdf 17 KB29.8.2001
42 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
 dupl_zfo.pdf 17 KB29.8.2001
43 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
 dupl_po.pdf 17 KB29.8.2001
44 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
 dupl_fo.pdf 13 KB29.8.2001
45 Prohlášení odpovědného zástupce  
 prohlaseni.pdf 22 KB
46 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
 koncese_zfo.pdf 63 KB
47 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
 koncese_po.pdf 55 KB
48 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
 ohlaseni_fo.pdf 55 KB
49 Žádost o vydání osvědčení  
 osvedceni.pdf 22 KB
50 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
 pokracovani_fo.pdf 19 KB
51 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
 ohlaseni_zpo.pdf 62 KB
52 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
 zahajeni_fo.pdf 14 KB
53 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
 zahajeni_po.pdf 14 KB
54 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
 koncese_fo.pdf 55 KB
55 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
 zruseni_fo.pdf 29 KB
56 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
 preruseni_po.pdf 21 KB
57 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
 zruseni_po.pdf 21 KB
58 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
 vraceni_zl.pdf 22 KB
59 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
 pokracovani_fo.ffw 7 KB
60 Žádost o vydání osvědčení  
 osvedceni.ffw 12 KB
61 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
 vraceni_zl.ffw 10 KB
62 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
 ohlaseni_zpo.ffw 62 KB
63 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
 koncese_po.ffw 51 KB
64 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
 ohlaseni_fo.ffw 51 KB
65 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
 zahajeni_po.ffw 10 KB
66 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
 koncese_zfo.ffw 63 KB
67 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
 zruseni_fo.ffw 6 KB
68 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
 koncese_fo.ffw 48 KB
69 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
 zruseni_po.ffw 6 KB
70 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
 preruseni_po.ffw 8 KB
71 Prohlášení odpovědného zástupce  
 prohlaseni.ffw 8 KB
72 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
 zahajeni_fo.ffw 10 KB2000-2001 © Magicware s.r.o., poslední aktualizace 11.9.2008 19:06:30