Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně.
Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy.

Formuláře živnostenského úřadu

Úvodní strana   Formuláře živnostenského úřadu

72 formulářů seřazených podle názvu, čísla formuláře, data, názvu souboru

1 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
 prohl.pdf 26 KB29.8.2001
 prohl.ffw 10 KB13.9.2001
2 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
 ohlaseni_fo.pdf 55 KB
 ohlaseni_fo.ffw 51 KB
3 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
 ohlaseni_po.pdf 198 KB17.12.2004
 ohlaseni_po.ffw 52 KB11.11.2004
4 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
 ohlaseni_zpo.pdf 62 KB
 ohlaseni_zpo.ffw 62 KB
5 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
 hlasziv.pdf 203 KB17.12.2004
 hlasziv.ffw 67 KB27.10.2004
6 Ohlašení živnosti volné FO  
 ohlasFO.pdf 202 KB17.12.2004
 hlasFO.ffw 68 KB1.11.2004
7 Ohlašení živnosti volné PO  
 hlasPO.ffw 64 KB23.9.2003
8 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
 pokracovani_fo.pdf 19 KB
 pokracovani_fo.ffw 7 KB
9 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
 pokracovani_po.pdf 82 KB17.12.2004
 pokracovani_po.ffw 19 KB11.11.2004
10 Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno  
 provoz.ffw 7 KB8.10.2003
11 Oznámení o přerušení provozování živnosti  
 preruseni.ffw 7 KB8.10.2003
12 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
 preruseni_fo.pdf 84 KB17.12.2004
 preruseni_fo.ffw 9 KB4.11.2004
13 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
 preruseni_po.pdf 21 KB
 preruseni_po.ffw 8 KB
14 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
 vraceni_zl.pdf 22 KB
 vraceni_zl.ffw 10 KB
15 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
 zahajeni_fo.pdf 14 KB
 zahajeni_fo.ffw 10 KB
16 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
 zahajeni_po.pdf 14 KB
 zahajeni_po.ffw 10 KB
17 Oznámení o zahájení/o ukončení provozování živnosti v provozovně  
 zivnost.ffw 8 KB8.10.2003
18 Oznámení změn - PO  
 zmen_po.pdf 27 KB29.8.2001
 zmen_po.ffw 23 KB13.9.2001
19 Oznámení změn - ZFO  
 zmen_zfo.pdf 30 KB29.8.2001
 zmen_zfo.ffw 27 KB13.9.2001
20 Oznámení změn - ZPO  
 zmen_zpo.pdf 29 KB29.8.2001
 zmen_zpo.ffw 25 KB13.9.2001
21 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
 zmena_udaju_fo.pdf 74 KB17.12.2004
 zmena_udaju_fo.ffw 19 KB4.11.2004
22 Prohlášení odpovědného zástupce  
 prohlaseni.pdf 22 KB
 prohlaseni.ffw 8 KB
23 Prohlášení odpovědného zástupce FO  
 zastupFO.ffw 8 KB8.10.2003
24 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
 zastupPO.pdf 72 KB17.12.2004
 zastupPO.ffw 9 KB8.10.2003
25 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
 koncese_fo.pdf 55 KB
 koncese_fo.ffw 48 KB
26 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
 koncese_po.pdf 55 KB
 koncese_po.ffw 51 KB
27 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
 koncese_zfo.pdf 63 KB
 koncese_zfo.ffw 63 KB
28 Žádost o vydání osvědčení  
 osvedceni.pdf 22 KB
 osvedceni.ffw 12 KB
29 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
 osv_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
 osv_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
30 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
 osv_zpo.pdf 7 KB29.8.2001
 osv_zpo.ffw 8 KB13.9.2001
31 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku  
 vypisZR.ffw 8 KB8.10.2003
32 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
 dupl_fo.pdf 13 KB29.8.2001
 dupl_fo.ffw 7 KB13.9.2001
33 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
 dupl_po.pdf 17 KB29.8.2001
 dupl_po.ffw 7 KB13.9.2001
34 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
 dupl_zfo.pdf 17 KB29.8.2001
 dupl_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
35 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
 dupl_zpo.pdf 17 KB29.8.2001
 dupl_zpo.ffw 7 KB13.9.2001
36 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
 zrus_zfo.pdf 20 KB29.8.2001
 zrus_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
37 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZPO  
 zrus_zpo.pdf 22 KB29.8.2001
 zrus_zpo.ffw 9 KB13.9.2001
38 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
 zruseni_fo.pdf 29 KB
 zruseni_fo.ffw 6 KB
39 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
 zruseni_po.pdf 21 KB
 zruseni_po.ffw 6 KB2000-2001 © Magicware s.r.o., poslední aktualizace 11.9.2008 20:06:30