© CECC
Hlavní stránka Formu.cz
 Úvodní strana
 Vyhledávání
 PDF a FFW
 Práce s formuláři
 Výzva úřadům
 Kontakt
 

Úvodní strana   Formuláře Ministerstva financí

 

Informace o aktuálně platných vzorech tiskopisů Ministerstva financí naleznete níže na této stránce.

Tiskopisy podle oblastí: Daň z přidané hodnoty Majetkové daně
Fyzické osoby Silniční daň
Právnické osoby Spotřební daně
Registrace k daním Exekuce

Použití formulářů Min. financí v elektronické podobě

Podle vyjádření odpovědných zástupců Finančních úřadů, jsou podatelny povinny převzít daňové tiskopisy Ministerstva financí kompletně vytištěné z počítače (tisk formuláře i s vyplněním).

Toto prohlášení se opírá o zákon o č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, § 40 odstavec 2:
"Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání nebo hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise. Při dovozu plní funkci daňového přiznání nebo hlášení písemný návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující propuštění zboží. Je-li přiznání nebo hlášení podáno též na technickém nosiči dat, musí být ve tvaru stanoveném pro tento účel ministerstvem."

Výjimku tvoří formuláře podle § 33 Registrační povinnost daňových subjektů, odstavec 9:
"Registrace nebo oznámení podle tohoto zákona se správci daně předkládá na tiskopise vydaném ministerstvem. Na registračním tiskopisu musí daňový subjekt též výslovně prohlásit, že jde o jeho první daňovou registraci, nebo uvést, zda byl již někdy daňově registrován, a pokud ano, kdy, u jakého správce daně, jaké bylo přidělené daňové identifikační číslo, jméno nebo název, pod jakým byl registrován, a byla-li registrace odňata nebo zrušena, důvody, z nichž se tak stalo. Ministerstvo může rozšířit údaje požadované při registraci na registračním tiskopisu, půjde-li o údaje nezbytné pro řádnou správu jednotlivých daní."

Aktuální vzory daňových tiskopisů pro rok 2001:

Číslo MFinNázevVzor
Daň z přidané hodnoty
25 MF - 2Daň z přidané hodnoty - zákonná úpravavzor č. 4
25 5236Vrácení DPH zahraničním osobám podle § 45dvzor č. 1
25 5401Přiznání k dani z přidané hodnotyvzor č. 11
25 5480Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH a spotřebních danívzor č. 6
25 5507Oznámení o odvodu spotřební daně a DPH podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPHvzor č. 1
25 5508Žádost o vrácení spotřební daně a daně z přidané hodnoty podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPHvzor č. 1
Formuláře pro fyzické osoby
25 5405Přiznání k dani z příjmů fyzických osobvzor č. 7
25 5405/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osobvzor č. 8
25 5405/APřiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zdrojů na území České republikyvzor č. 4
25 5405/1APokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zdrojů na území České republikyvzor č. 6
25 5457Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitkůvzor č. 11
25 5459Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitkůvzor č. 8
25 5459/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitkůvzor č. 5
25 5460Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací obdobívzor č. 9
25 5460/1Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací obdobívzor č. 6
25 5466Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkouvzor č. 5
25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkouvzor č. 3
25 5488Samostatné daňové přiznání podle § 38ga k dani z příjmů fyzických osobvzor č. 3
25 5488/1Pokyny k Samostatnému daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osobvzor č. 3
25 5489Příloha k přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 38a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.vzor č. 3
25 5490Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitkůvzor č. 1
25 5490/1Přehled o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000 (příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období r. 2000)vzor č. 1
Formuláře pro právnické osoby
25 5404Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohyvzor č. 10
25 5404/1Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osobvzor č. 10
25 5404/BPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob při změně investičního fondu na akciovou společnost (akciové společnosti na investiční fond) v průběhu zdaňovacího obdobívzor č. 4
25 5404/CVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůvzor č. 1
25 5466Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkouvzor č. 5
25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkouvzor č. 3
Registrace k daním
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzálnívzor č. 9
25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)vzor č. 5
25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzálnívzor č. 9
25 5104/1Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro právnické osobyvzor č. 7
25 5104/2Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické osobyvzor č. 6
25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladnyvzor č. 5
25 5107Přihláška k registraci ke spotřební dani (pro fyzické i právnické osoby)vzor č. 1
25 5108Daň z nemovitostí - příloha k přihlášce k registraci (pro fyzické i právnické osoby)vzor č. 1
25 5112/1Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnotyvzor č. 5
Majetkové daně
25 MF - 5Daň z nemovitostívzor č. 3
25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostívzor č. 5
25 5402Příloha k přiznání k dani z převodu nemovitostívzor č. 2
25 5403Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědickévzor č. 6
25 5403/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědickévzor č. 3
25 5406Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovacívzor č. 6
25 5406/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovacívzor č. 3
25 5409Přiznání k dani dědickévzor č. 5
25 5409/1Přiznání k dani darovacívzor č. 5
25 5410Přiznání k dani z převodu nemovitostívzor č. 5
25 5411Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostívzor č. 6
25 5411/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostívzor č. 2
25 5415Prohlášení o výši použitých fin. prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí podle ustanovení § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisůvzor č. 2
25 5417Dodatečné přiznání k dani z nemovitostívzor č. 5
25 5433Příloha k přiznání k dani darovacívzor č. 3
25 5450Přiznání k dani z nemovitostívzor č. 6
25 5450/aPřiznání k dani z nemovitostí (samostatný vnější dvoulist tiskopisu č. 25 5450)vzor č. 1
25 5450/bPřiznání k dani z nemovitostí (samostatná vnitřní část tiskopisu č. 25 5450)vzor č. 1
25 5450/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostívzor č. 5
25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostívzor č. 5
25 5462Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostívzor č. 5
25 5473Dílčí přiznání k dani z nemovitostívzor č. 4
25 5504Vložka do přiznání k dani z nemovitostívzor č. 1
25 5504/1Pokyny k vyplnění vložky do přiznání k dani z nemovitostí od roku 2000 pro přiznání k dani z bytů a samostatných nebytových prostorůvzor č. 1
25 5509Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákonavzor č. 1
25 5510Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákonavzor č. 1
25 5511Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákonavzor č. 1
25 5512Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákonavzor č. 1
25 5513Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákonavzor č. 1
25 5514Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákonavzor č. 1
25 5515Důležité informace k dani z nemovitostí v roce 2001vzor č. 1
Silniční daň
25 MF - 4Daň silničnívzor č. 6
25 5407Přiznání k dani silničnívzor č. 8
25 5407/1Přiznání k dani silniční - příloha vzor č. 8
25 5408Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční vzor č. 7
Spotřební daně
25 MF - 3Spotřební daně vzor č. 6
25 5402/PFPřiznání ke spotřební danivzor č. 3
25 5480Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty a spotřebních danívzor č. 6
25 5487Pokyny k vyplnění přiznání ke spotřební danivzor č. 5
25 5505Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisůvzor č. 2
25 5505/1Pokyny k vyplňování přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - k tiskopisům č. 25 5505 vzor č. 1
25 5506Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12c zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisůvzor č. 1
25 5507Oznámení o odvodu spotřební daně a daně z přidané hodnoty podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPH vzor č. 1
25 5508Žádost o vrácení spotřební daně a daně z přidané hodnoty podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPH vzor č. 1

Zpracováno podle Ministerstva financí.Reklama: Vše, co jste chtěli vědět o Pokeru (english).poslední aktualizace 11.9.2008 19:06:30

  1999-2001 © Virtual Magic s.r.o., správce serveru: webmaster@form.cz
Provozovatel stránek WWW.FORM.CZ neodpovídá za případné škody způsobené použitím elektronických předloh tiskopisů z tohoto serveru.